Terapi som roman: nøkler til lesing og tolkning av betydninger.

Studiet av personlige fortellinger er en grunnleggende øvelse for å komponere et sammenhengende bilde av ens erfaringer og tolke dem.