Psykoterapi

Hva er psykoterapi?

Dette er en behandlingsvei for psykiske lidelser som inkluderer møter med en psykoterapeut for å hjelpe pasienten til å leve bedre.