Psyke og lov nr. 9: Når blir det å forlate det inhabil?

Psyke og lov nr. 9: Når blir det å forlate det inhabil? Og alderdom, kan det til kriminelle formål likestilles med inhabilitet?