Tegningen av menneskeskikkelsen i det kliniske og juridiske feltet. Anmeldelse

'The Drawing of the Human Figure in the Clinical and Legal Field Expert' er en bok for alle fagpersoner som ønsker å avgrense bruken av testen