Tolkningen av drømmer

HVA GJØR ANALYSTER FOR Å VÆRE SÅ GODE? Siden notorisk 'den som sår ved sverdet omkommer ved sverdet' som Jesus foreslo for den brennende Peter, tydeligvis forvirret av det faktum at han