Psykiatri

Stemningsstabilisatorer: Litium

Litiumkarbonat er en av stemningsstabilisatorene, for tiden en av de mest gyldige hjelpemidlene for behandling og profylakse av maniske og hypomaniske episoder