Ideational Apraxia: Når kaffemaskinen blir et problem

Ideative Apraxia - Når kaffemaskinen blir et problem: Kort oversikt og annen tolkning av Ideative Apraxia.