Intervju med professor Dimaggio - # 1 Metakognitiv-mellommenneskelig terapi

Hva er metakognitiv-mellommenneskelig terapi og hvordan fungerer det? Vi prøvde å finne ut takket være hjelp fra prof. Giancarlo Dimaggio