Mentalisering i psykoterapi. Noen aspekter av den aktuelle debatten.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani. Begrepet mentalisering har stor suksess og diffusjon innen psykologisk vitenskap. Temaet virker stimulerende for oss, spesielt i lys av det store