Mellommenneskelige forhold og følelse av tilhørighet

Søket etter tilfredsstillende og varige mellommenneskelige forhold lar deg føle en integrert del av en helhet og forbli uavhengig.