Kjønnsstudier

Personlighetsforskjeller mellom menn og kvinner. En ny måte å måle dem på.

Gitt kontrasten mellom spådommene hentet fra evolusjonsteorien og de som er basert på hypotesen om kjønnslikheter, er det ifølge forskerne ved Universitetet i Torino et presserende behov for nøyaktige empiriske estimater. Oppgaven med å kvantifisere kjønnsforskjeller i personlighet står overfor en rekke viktige metodiske utfordringer, og ifølge forfatterne av den aktuelle forskningen lider alle hittil utførte studier i varierende grad av begrensninger som til slutt fører til en systematisk undervurdering av effekten av noen dimensjoner