Stories of Therapies # 5 - Simone the Obsessive.

HISTORIER OM TERAPIER: En kolonne med kliniske tilfeller av psykoterapi av Dr. Roberto Lorenzini. Sak nr. 5 - Simone the Obsessive.