Et rom fullt av mennesker, av Daniel Keyes (Dissociative Disorder)

Dissociative Identity Disorder (Multiple Personalities) i Keyes 'bok. Vil du fordømme Dr. Jekyll for forbrytelsene begått av Mr. Hyde?