Refleksjoner om krisen i moderne psykoanalyse # 6

Den femte og siste plagen av moderne psykoanalyse: idealiseringen av den psykoanalytiske institusjonen.