Craving - Desiring Thinking

Syk av sex

Å spise, drikke, overleve og reprodusere er grunnleggende og essensielle behov for menneskets overlevelse. Men hva skjer når behovet blir til en reell besettelse? Ser opp