Bias - Heuristikk

HENT SINN AV DENNE

Fra et psykologisk synspunkt kan etterpåklokskap betraktes som en kognitiv forvrengning i alle henseender; det er tendensen til å betrakte hendelser som mer forutsigbare enn de faktisk er, for eksempel når et emne, som står overfor en uforutsigbar hendelse, sier at han er overbevist om at han 'alltid visste' at ting ville gå som de gjorde.