Virkelighet

Apotekpsykolog: på bølgen av entusiasme ... og tvil!

Den relativt nye figuren til psykologen på apoteket: hvordan den blir født, hvilken rolle den ønsker å dekke, hvilke metoder for tilgang, hvilke organer og institusjoner som fremmer initiativet. Og tvilen: overlapper den med rådgivning? Hva har rådgiverapotekere å gjøre med det? Er opplæring virkelig nødvendig?