Tverrkulturell psykologi: Ansiktsuttrykk er ikke universell

I over hundre år har det blitt antatt at alle mennesker uttrykker grunnleggende følelser med samme ansiktsuttrykk. Er dette virkelig slik?