Alexithymia og dissosiasjon i ikke-epileptiske psykogene kriser - Assisi 2013

Forskningen verifiserer om: 1) dissosiasjon er en prediktor for utviklingen av PNES; 2) alexithymia formidler effekten av dissosiasjon.