Godkjennelse

Sorg: akseptere tap

Det er nødvendig å fjerne konnotasjonen av 'modifiserbar hendelse' fra tapet, ved å akseptere irremediabiliteten til hendelsen ved å omorganisere selvet.