Pust sakte og på en 'oppmerksom' måte ...

Øvelsen av oppmerksomhet lærer oss mange ting når det gjelder bevissthet og 'tilstedeværelse' for oss selv, men viser oss også hvordan pusten er et 'anker'